Tennisläger Vuxenkurs Fortsättning

Tennisläger

På intensivkursen fokuserar vi på:
  • Teknikträning:

    Teknikträningen vidareutvecklas och vi förfinar tekniken i samtliga slag. Slagen ska vara optimala ur ett biomekaniskt perspektiv och du utvecklar en anpassningsbar teknik. Alla slag skall vara väl automatiserat i högt tempo. Vi fokuserar en stor del av träningen på serven där vi börjar arbeta med uppkast, kastteknik och tyngdöverföring.

  • Säkerhet:

    Spelövningar med bibehållen teknik och fokus på placering

  • Games

    Vi avslutar varje dag med games/matchspelsliknande situationer

Antal spelare: 4-6 spelare per bana

11