Viktiga Nyheter

Restriktioner med anledning av covid-19

2020.11.02

Stockholm Tennis Academy

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta restriktioner för Region Stockholm har Stockholm Tennis Academy fattat följande beslut som gäller fr.o.m. måndag 2/11 tillsvidare.

All träningsverksamhet fortlöper tillsvidare
För att undvika trängsel i byggnaden skärps restriktionerna vid hämtning och lämning. Vi uppmanar även alla spelare att komma tidigast 10 minuter innan utsatt speltid och att inte dröja sig kvar i bygganden efter träningens slut.  Läs mer underEndast spelare och tränare i Tennishallen
Hämtning & lämning sker utanför hallen. Det gäller även de yngre spelarna, tränarna möter upp respektive anhörig utanför byggnaden. Berörda grupper får ytterligare praktisk information via mail.

Kom 10 minuter innan träningsstart
Vi uppmanar alla spelare att komma tidigast 10 min innan träningen startar och lämna hallen 10 min efter träningens slut. Detta gäller för  seniorer liksom för barn och juniorer.

Byt om hemma
Byt om hemma och kom i överdragskläder. Har du längre hår rekommenderar vi att det sätts upp innan träningen, det minskar händer i ansiktet.

Medtag eget tennisrack

Handhygien och övrig hygien
Elever och ledare tvättar händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter varje lektion.
Vi rengör material efter varje lektion.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

 

Varmt välkommen till träningen!

 

Tillfälliga förhållningsregler och anpassning vid träning

Augusti 2020

Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av rådande förhållningsregler på träningen.

Lämning & hämtning
För att undvika trängsel sker lämning och hämtning utomhus. Idrottshallen är endast öppen för elever och tränare.

Första träningstillfället
I “vanliga tider” är föräldrar och anhöriga är varmt välkomna i lektionssalen första samt sista träningstillfället. Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna platser uppmanar vi föräldrar att i största möjliga mån vänta utanför idrottshallen även första tillfället. Om ditt yngre barn verkligen behöver dig nära, sänd oss ett mail eller tala med tränarna på plats, så löser vi så klart det i dessa enstaka fall.

Handhygien och övrig hygien
Elever och ledare tvättar händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter varje lektion.
Vi rengör material efter varje lektion.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Övrigt
Tränare och elever rekommenderas att byta om hemma och komma i överdragskläder.
Om ditt barn har längre hår rekommenderar vi att det sätts upp under träningen, det minskar händer i ansiktet.

Varmt välkommen till träningen!

 

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid lägerverksamhet

Påsklov 2020

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid lägerverksamhet
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av uppdaterade förhållningsregler på lägret:

 • Antalet platser är begränsat
 • I den mån det är möjligt sker lämning och hämtning utomhus
 • Två grupper tränar utomhus, på så vis minskar antalet elever i salen ytterligare
 • Alla elever och tränare tvättar händerna minst 1 gång i timmen
 • Vi rengör material efter varje grupp
 • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd
 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elev stanna hemma.

 

Information om Coronavirus – 3:e april

Uppdaterat 3 April kl 11:00

Vi på Stockholm Sport Academy välkomnar alla friska tränare och elever till träningen. I dessa tider ät det extra viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar träning och rörelse. Det förutsätter naturligtvis att vi är måna om varandra och att vi alla respekterar och följer de rekommendationer som finns.

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid träning
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna kommer här en sammanfattning av våra allmänna förhållningsregler på träningen.

 • I den mån det är möjligt sker hämning & lämning utanför byggnaden/hallen
 • Alla tvättar händerna innan, samt efter träningen
 • Märk din vattenflaska och dela inte med andra
 • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd (minst en armslängd)
 • Byt om hemma och kom i överdragskläder.
 • Om möjlighet finns, kan viss träning bedrivas utomhus
 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elev stanna hemma.

Hämtning och lämning
Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på träning gör det utomhus och följer inte med in i hallen. Alla våra hallar ser olika ut men viktigt att vi försöker undvika möten i trånga utrymmen

Handhygien och övrig hygien
Alla elever och ledare ska tvätta händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter träningen. Tvätta händerna ordentligt med tvål, i minst 30 sek. Har du egen handdesinfektion så ta gärna med det.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Varmt välkommen till träningen!

 

Nyhetsarkiv >>

Information om Coronavirus – 25:e mars

Uppdaterat 25 Mars 10:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten förtydligade under tisdagen sitt budskap om att det är viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga. Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten 2020.03.24

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Läs mer: Folkhälsomyndigheten

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

Information om Coronavirus – 20:e mars

Uppdaterat 20 Mars 20:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Samtliga ovan organisationer anser i nuläget att det är viktigt att skola, förskola och barnens idrottsaktiviteter hålls öppna.

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 20 mars lämnades en övergripande bedömning att det är “viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga”

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

 

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

 

Information om Coronavirus – 13 mars

Uppdaterat 13 Mars 15:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset
Träning

Stockholm Sport Academy fortsätter följa händelseutvecklingen av coronaviruset och följer folkhälsomyndighetens samt regeringens direktiv. Vi har träning som vanligt och elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Viktiga länkar:

 

Skydda dig och andra från smittspridning