Klubben

Stockholm Tennis Academy TK ämnar med sin verksamhet:

  • främja barn, ungdomar och vuxnas idrottsliga utveckling.
  • ge varje individ möjligheten att utvecklas maximalt utifrån de egna förutsättningarna.
  • att med kvalitet erbjuda individuellt anpassad träning verksamhet ett socialt utbyte för alla åldrar.
  • inrikta sig mot barn-, ungdoms-, vuxen- motionsverksamhet.
  • föreningen ska med sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

Styrelse 2016/2017

Ordförande: Fredrik Lindström
Sekreterare: Annika Wiklund
Kassör: Caroline Eriksson

Kontakt styrelsen: styrelsen@stockholmtennisacademy.se


Stockholm 2017-05-05
Kallelse

Stockholm Tennis Academy TK kallar till ordinarie föreningsstämma lördagen den 27/5 kl 9.00

Obligatoriskt föranmälan krävs.
Sänd din anmälan till arsmote@stockholmtennisacademy.se, senast onsdagen den 24/5

Varmt välkommen!

Här finns kallelsen till årsmötet 2017
Dokument inför mötet (pdf):
Föredragningslista
Årsbokslut
Verksamhetsberättelse

Valberedning

Stockholm Tennis Academy TK valberedning har till uppgift att vidtala och föreslå personer som kan ingå i Stockholm Tennis Academy TKs styrelse. Sedan är det årsmötets sak att välja styrelsemedlemmar utifrån valberedningens förslag.

Har du förslag på någon du tycker skulle passa in i Stockholm Tennis Academy TKs går det bra att maila valberedningen – valberedningen@stockholmtennisacademy.se


Dokument

Här finns stadgar samt de senaste årens redovisningar, rapporter och protokoll för
Stockholm Tennis Academy TK (802436-5754) Dokumenten är i pdf-format.

Stadgar

Protokoll Årsmöte

2016
2015

2014
2013
2012

Verksamhetsberättelse

2015
2014

2013
2012

Ekonomiskberättelse

2015
2014

2013
2012