Juniortennis 10-17 år


Stockholm Tennis Academy

När en spelare uppnått alla målsättningar i Midtennis avancerar spelaren till Juniortennis.
(Nybörjarspelare hälsas även varmt välkomna till Juniortennis 10-18 år, läs mer under fliken “Juniortennis 10-18 år Nybörjare”)

I den här fasen spelar grupperna med “3/4 dels boll” samt “hård boll”, beroende på spelnivå. Intensiteten ökar och målsättningarna förändras.

Kursplan Juniortennis 10-17 år
Övergripande målsättningar med Juniortennis:
  • Tennisen och organisationen och dess medlemmar är en naturlig och stor del av juniorens liv.
  • Förbättra de fysiska egenskaperna
  • Lära juniorerna slå tekniskt riktiga slag
  • Lära juniorerna att röra sig som tennisspelare i högt tempo
  • Ge juniorerna taktiska grunder
  • Lära juniorerna grundläggande mentala färdigheter.
Träningen – består av tre grundpelare:
  1. Teknikträning
  2. Rörelsemönster
  3. Fysisk Träning
Teknikträning

Spelaren har efter Minitennis och Midtennis goda tekniska färdigheter. Målsättningen med teknikträningen i Juniortennis är att vidareutveckla och förfina tekniken i samtliga slag. Slagen ska vara optimala ur ett biomekaniskt perspektiv och spelarna skall ha en anpassningsbar teknik. Spelaren skall kunna alla slag och det skall vara väl automatiserat i högt tempo.

Vi fokuserar en stor del av träningen på serven där vi börjar arbeta med uppkast, kastteknik och tyngdöverföring.

Fysisk Träning

Den fysiska träningen blir nu mer specifikt riktad mot de fysiska egenskaperna, snabbhet, uthållighet, koordination, styrka och rörlighet. Den fysiska träningen har inslag av alla fem egenskaperna för att ge spelaren en fysisk allsidighet. Den fysiska träningen är av förberedande karaktär för att lägga en fysisk grund som förebygger skador samt möjliggör en större mängd fysträning när spelaren blir äldre. Vi uppmuntrar deltagande i andra sporter som förbättrar de fysiska egenskaperna.

Rörelsemönster

För att spelaren ska få ut maximalt av sin teknik och sin fysik effektiviserar vi spelarens rörelsemönster genom att träna tennisspecifik snabbhet. Vi gör övningar på banan där bland annat splitstep, riktningsändringar och reaktionsförmågan tränas.

Antal spelare: 4-6 spelare per bana
Ålder: 10-18 år
Välj mellan träning: 1-3 ggr/v
Gruppindelning: efter nivå samt ålder

Boka plats

Varmt välkommen att söka en tid i Schema