Filosofi & Målsättning

Stockholm Tennis Academy

  • Erbjuder allsidig & omväxlande träning där alla de fysiska egenskaperna tränas
  • Vill sprida och öka medvetandet om att motion och hälsa är viktigt
  • Har inte utslagning, elitsatsning eller liknande, vi önskar skapa ett långsiktigt lärande och förmedla att träning är en livsstil
  • Vill på ett roligt sätt inspirera ungdomar till att vara mer fysiskt aktiva och skapa en god vana att behålla livet ut

Allsidig träning & koordination

En röd tråd som löper genom Stockholm Tennis Academys träning är allsidighet.
Alla de fysiska egenskaperna, (styrka, snabbhet ,spänst, koordination och kondition), tränas varje pass.

Erfarenhet och studier visar att allsidig träning och koordinativa färdigheter förenklar all inlärning samt utförande av rörelser. Därför vill vi så tidigt som möjligt skapa en koordinativ grund. Det är något barn och ungdomar har nytta av hela livet, oavsett vilken sport de utövar.

Fakta om koordination

“Men vad betyder detta ord och varför hör man talas om det hela tiden?”
Inom alla idrotter är en väl utvecklad koordination och teknik av stor betydelse för prestationsförmågan. Teknik är synonymt med färdigheter, medan uttrycket koordination omfattar alla de egenskaper som behövs för att idrottsutövaren ska kunna utföra tekniken. På så sätt är tekniken det synliga uttrycket för prestationsförmågan, medan god koordination är en förutsättning för en bra teknik.

Koordination betyder anpassning eller samordning och kan definieras som förmågan att samordna olika kroppsrörelser till varandra och omgivningen. Träning för att kunna koordinera olika rörelser och färdigheter kallas koordinationsträning.

Så egentligen vad mer konkret betyder då detta kanske du frågar dig?

Ska en spelare slå ett grundslag i tennis, sparka en frispark i fotboll, göra ett straffkast i handboll eller passa en innebandy boll till en medspelare aktiveras hjärnans relevanta muskler i rätt tidsordning, utvecklar tillräckligt med kraft för att utföra rörelsen med framgång. Har man outvecklad koordination sker detta samspel mellan hjärna och utförande med mindre bra framgång, exempelvis innebandypassningen blir ett hårt skott istället och bollen flyger förbi medspelaren etc.

Vad är bra koordination? Varför skall man träna allsidigt?

Ett kännetecken för en idrottsutövare med bra koordinationsförmåga är att utövaren kan lära sig nya rörelser och anpassa dessa till redan inlärda rörelser. Hade istället utövaren ovan en väl utvecklad koordination hade skottet istället varit en passning med precision. Det är just därför man skall träna allsidigt, koordinationen förbättras. Ta ytterligare ett exempel, tänk på en av våra framgångsrika idrottsmän el kvinnor, alla dessa nämner i intervjuer att de tränade flera sporter i yngre ålder. De kunde nästan välja att bli professionell i två och i vissa fall tre sporter. Detta är också ett tydligt tecken på att de tränat allsidigt. Något som är spännande är att de mest atletiska idrottarna är som idrottskamelonter, man kan nästan ej se vilken sport som är deras huvudsport då deras atletiska förmåga är nästintill optimal i flertal sporter.

Träning för att kunna lösa en given rörelseuppgift kallas teknikträning eller specialträning. De flesta tennisslagen kräver balansförmåga, rytmkänsla, reaktionsförmåga, rumsorientering, öga-hand koordination och att utövaren kan anpassa kraften i sina slag. Därför förbereds avancerad teknikträning bäst med hjälp av allsidig koordinationsträning. Det är just därför Stockholm Sport Academys träning är väl lämpat för idrottare som önskar utveckla sin koordination och därmed sin atletiska förmåga.